Published Articles

Export 2 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Muvva Vijayalakshmi  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
Extracellular L-Asparaginase from Streptomyces labedae VSM-6: Isolation, Production and Optimization of Culture Conditions Using RSM, Mangamuri, Ushakiranamayi, Vijayalakshmi Muvva, Ganduri Venkat Siva Rama, Rajulapati Satish Babu, and Poda Sudhakar , Pharmacognosy Journal, September 2017, Volume 9, Issue 6, p.932-941, (2017) PDF icon PDF (2.29 MB)
I
Improved Bioactive Metabolite Production by Saccharopolyspora halotolerans VSM-2 Using Response Surface Methodology and Unstructured Kinetic Modelling, Managamuri, Ushakiranmayi, Vijayalakshmi Muvva, Indupalli Mani Deepa, Ganduri Venkat Siva Rama, Rajulapati Satish Babu, and Poda Sudhakar , Pharmacognosy Journal, August 2018, Volume 10, Issue 5, p.833-840, (2018) PDF icon PDF (1.89 MB)